Antibakteriyel Hava Temizleme Sistemi
Filterqueen  DEFENDER

Defender® hava temizleme cihazı; iç mekan havasındaki 0.1 mikrona kadar toz, polen, duman, ev akarı, ev akarı alerjenleri, küf sporları ve ev hayvanı alerjenlerini temizler.

Yeni Defender® FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından 2. Sınıf tıbbi cihaz olarak ABD’de onaylanmıştır.

  • HEPA’dan Daha Üstün Filtrasyon
  • Laboratuvar Testleri ile Etkinliği Kanıtlanmış
  • FDA Onaylı 2. Sınıf Tıbbi Cihaz
  • Verimli Enerji Tüketimi
  • 24 Saat Sessiz Çalışma
  • 3 Hızlı Programlanabilir Çalışma

Hava temizleme cihazları; iç mekan havasındaki kirletici maddeleri azaltmak için ya ısıtma, havalandırma veya klima (HVAC) sistemlerine yerleştirilmiş merkezi filtreleme (boru içi filtreleme) düzenekleridir ya da üzerlerinde fan olan taşınabilir cihazlardır.

MEKANİK FİLTRELER havayı düz, plili ya da yüksek etkili parçacık süzme (HEPA) teknolojisi yüzeylerinden süzerek havadaki parçacıkları yakalarlar.

HEPA FİLTRELERİ, akciğerlere kadar çekilebilecek olan küçük parçacıkları süzmekte kullanılan en etkili mekanik filtrelerdir. Bugün kullanımda olan hava temizleyicilerden en yüksek verimli olanları en az %99.97 oranında ve 0.3 mikron büyüklüğündeki parçalara kadar (1 mikron=1 metrenin milyonda biri) temizleme işlemi yapabiliyorlar.

ELEKTRONİK HAVA TEMİZLEYİCİLER, basitçe negatif iyon jeneratörleri yoluyla havadaki parçacıkların yüzeye çökmesini sağlarlar. Ancak bir oda içinde çalıştırıldıkları takdirde yere çöken parçacıkların bir süre sonra tekrar havaya karışmasına yol açabilirler. Elektrostatik çökeltici adı verilen daha gelişmiş cihazlar havadaki parçacıklara elektirik yükü vererek onları zıt yüklü metal plakalar yoluyla yakalarlar. Cihazın düzgün çalışması için bu plakaların düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

HİBRİT (MELEZ) FİLTRELER yukarda saydığımız filtrelerden en az ikisinin özelliklerini bir araya getirirler. Bunlara bir örnek, düz veya plili kumaşı elektrikle yükleyerek havadaki parçacıkları yakalayan “elektret” filtresidir. Temiz oldukları sürece bu filtreler etkilidir fakat parçacıklarla dolduklarında verimlilik düşeceğinden yenilenmeleri gerekir.

GAZ FAZ FİLTRELERİ genellikle hava temizleme cihazlarına takılan ve belli gaz, buhar ve koku türlerini temizleyen filtrelerdir.

MERKEZİ FİLTRELEME SİSTEMİ / TAŞINABİLİR CİHAZ : Genellikle taşınabilir cihazlar belli bir odada hava temizliği isteniyorsa kullanılır. Merkezi filtreleme sistemleri ise evin tümünde hava temizlenmek istendiğinde kullanılır. Ancak bu sistemlerin çalışabilmesi için merkezi ısıtma ya da klima sisteminin sürekli açık konumda olması gereklidir.

VERİMLİLİK : Bir hava temizleme cihazının verimliliği süzebildiği parçacıkların boyutlarına göre hesaplanır. Birçok durumda ciğerlere kadar çekilen ve sağlık problemlerine yol açan parçacıklar çok küçük parçacıklardır. Bu yüzden HEPA gibi mekanik filtreler ve hem küçük, hem büyük parçacıkları yakalayabilen elektronik hava temizleme cihazlarını seçmelisiniz.

TEMİZ HAVA DEVİR HIZI : Bir hava temizleme cihazının toplamdaki etkililik oranı cihazın verimliliği ile birlikte içinden geçen hava miktarıyla ilgilidir. Tüm üreticileri kapsayan bir performans standardı olmamakla beraber, Ev Aletleri Üreticileri Birliği (AHAM) taşınabilir hava temizleme cihazları için Temiz Hava Devir Hızı (CADR) standardını geliştirmiştir. CADR, cihazın dakikada dışarıya verdiği havanın feet cinsinden miktarını belirtir

OZON ÜRETİMİ : Bazı hava temizleme cihazları (bunlara ozon jeneratörleri de denir) ozon üreten bir elektrik yükü açığa çıkarırlar. Ozon gazı (trivalent oksijen, doymuş oksijen de denir), atmosferin üst katmanlarının (bizden 10-30 mil yukarısı için) gerekli bir bileşenidir fakat bizim içinde soluk aldığımız atmosfer katmanında akciğerler için güçlü bir tahriş edici maddedir. Özellikle astım hastalarının, diğer akciğer hastalarının, çocukların ve yaşlıların sağlığı için son derece zararlı olabilir. Ozon jeneratörleri tarafından doğrudan, iyon jeneratörleri ve başka bazı elektronik temizleme cihazları tarafından dolaylı olarak üretilir. İç mekan havasındaki ozon standardı, FDA tarafından bir milyonda 0.05 olarak belirlenmiştir. Elektronik bir hava temizleme cihazı almayı düşünüyorsanız ozon üretimi testlerinden geçip geçmediğini mutlaka sorunuz.

American Lung Association ozon üreten sistemlerin kullanılmamasını tavsiye eder.

Antibakteriyel hava temizleme sistemi olduğu laboratuar deneyleriyle kanıtlanmıştır.

Defender® Filtreleri