Waterray Slim Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı

Sistemin ilk filtresi katı parçacıkların tutulduğu 5 mikronluk sediment filtredir. Sediment filtreden çıkan su karbon filtreden geçirilir. Granül Aktif karbon filtre, serbest klor başta olmak üzere organik maddeleri tutar ve istenmeyen kokuları alır. GAC filtreden kaçabilecek karbon ve diğer parçacıkları hatta kaçabilecek klor blok karbon filtreden geçirilerek membran öncesi suyun daha da elverişli olması sağlanır. (Klorun az olduğu yerlerde blok karbon yerine 1 mikronluk sediment filtre takılır.) Bu da membran ömrünü etkileyen bir faktördür. Üç ön filtrede temizlenen su, R.O. su arıtma sisteminin esası olan membranda suda çözülmüş katı iyonlar, küçük parçacıklar, bakteriler, virüsler, büyük oranda tutularak atık suya verilir. Tutulan bu iyonlar arasında ağır metaller, sodyum, kurşun, arsenik, nitrat, asbest, vb. birçok iyon bulunur. Çapraz akış yöntemiyle çalışan membranın bir hattından istenmeyen maddelerin bulunduğu atık su tahliye edilirken çapraz akışın diğer hattından alınan temiz su ise basınçlı bir tanka toplanır. Tanktaki hazır su sayesinde daha hızlı su temin edilir.

Teknik Bilgiler
Tank Kapasitesi 10-10 L (7.0 bar)
Tank Hava Basıncı 6-7 psi
Günlük kapasite 200 – 260 L/gün
Saflaştırma Oranı %85 – %98
Atık Su Oranı %60
Pompa Debisif 0.8 / 1.2 L/dk
Pompa Basıncı 80 -110 psi
P.Güç Kaynağı 24 V DC
Çalışma Basıncı 3-7.0 bar
pH 3-11
Max. TDS 500 ppm
Bulanıklık 5 NTU